بازسازی و نوسازی ساختمان به مجموعه فعالیت هایی گفته میشود که به صورت کلی یا جزئی منجر به تغییراتی در ظاهر و بنای ساختمان میشود.

هدف از انجام بازسازی معمولا به خاظر فرسودگی ساختمان و یا تغییرات کلی در ساختمان است. معمولا هزینه های بازسازی ساختمان کمتر از احداث ساختمان جدید میباشد.

ساختمان پس مدتی فرسوده شده و نیاز به بازسازی ساختمان وجود دارد چرا که ساختمان پس از عمر مفید خود به شدت نسبت به عواملی همچون زلزله به شدت آسیب پذیر میشود.

تیم حرفه ای کابینت چوبین با سالها سابقه فعالیت در زمینه معماری و دکوراسیون ، آمادگی بازسازی و نوسازی انواع ساختمان های فرسوده را دارد.